เปิดโปรเจ็คชิมช้อปใช้ นโยบายของรัฐและชิมช้อปใช้ล่าสุด 2565, 2022

โครงการชิมช้อปใช้คือ นโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สินเชื่อดอกเบี้ยถูกต่างๆ ยังมีโครงการชิมช้อปใช้ลดหย่อนภาษี โดยจะต้องเก็บใบเสร็จจากการใช้จ่ายไว้ ทั้งนี้ก็จะต้องมีการลงทะเบียนชิมช้อปใช้ จึงจะได้รับสิทธิ์ตามโครงการ ซึ่งก็จะมีเงื่อนไขและข้อกำหนดตามนโยบายของรัฐ เพื่อที่จะช่วยบรรเทาและแก้ไขลดการกู้เงินด่วนออนไลน์รวมถึงปัญหาสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อัตราการจ้างงานที่ลดลง 

รวมนโยบายชิมช้อปใช้แต่ละเฟส และชิมช้อปใช้ล่าสุด 2565, 2022

นโยบายชิมช้อปใช้เฟส 1

ลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟส1 โดยให้ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ชิมช้อปใช้ ซึ่งจะได้เงินผ่านแอปเป๋าตังกรุงไทย 1,000 บาทต่อคน โดยสามารถจะนำไปใช้กับสถานประกอบการร้านค้าต่างๆ รวมถึงห้างสรรพสินค้าอย่างโลตัส ที่ร่วมโครงการฯ และในการใช้งานจะต้องใช้นอกเขตพื้นที่อยู่อาศัยเท่านั้น

นโยบายชิมช้อปใช้เฟส 2

สำหรับผู้ใช้ที่ได้สิทธิ์ชิมช้อปใช้เฟส 1 แล้ว สามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินคืนได้อีก เรียกว่าชิมช้อปใช้เฟส 2 ซึ่งนโยบายชิมช้อปใช้เฟส 2 จะเกี่ยวกับการได้รับเครดิตเงินคืน โดยจะต้องใช้จ่ายด้วยการเติมเงินเข้า G-Wallet และหากมียอดใช้จ่าย 30,000 บาทแรกจะได้เครดิตเงินคืน 15% และยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 – 50,000 บาทจะได้เครดิตเงินคืน 20% 

นโยบายชิมช้อปใช้เฟส 3

ชิมช้อปใช้ เฟส 3 เปิดให้ลงทะเบียนเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ชิมช้อปใช้เฟส 1 และชิมช้อปใช้เฟส 2 โดยจะเป็นนโยบายเครดิตเงินคืนเช่นเดิมโดยมียอดใช้จ่าย 30,000 บาทแรกจะได้เครดิตเงินคืน 15% และยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 – 50,000 บาทจะได้เครดิตเงินคืน 20% โดยสิทธิพิเศษจะเป็นสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

นโยบายชิมช้อปใช้เฟส 4

โดยจะได้รับ วงเงินจำนวน 1,000 บาทต่อคน เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าต่างๆจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ ซึ่งไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และอีกกรณีหากเติมเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือค่าสินค้าท้องถิ่นต่างๆจากการท่องเที่ยว รัฐบาลช่วยจ่ายวงเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ15 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่จะได้ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน

ชิมช้อปใช้คนละครึ่งและการสมัครชิมช้อปใช้ 3000 บาท

ชิมช้อปใช้ลงทะเบียน ที่จะต้องใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง กับร้านค้าสวัสดิการ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะต้องมีลงทะเบียนชิมช้อปใช้ทั้งผู้ที่จะใช้จ่ายซื้อสินค้า และผู้ที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยต่างๆ โดยการลงทะเบียนจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการคนละครึ่ง ซึ่งจะรับสิทธิ์คนละครึ่งกับรัฐบาล โดยจะได้คนละ 3,000 บาท และผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเติมเงินเองอีก 3,000 บาท โดยจะใช้ได้เพียงวันละไม่เกิน 150 บาทต่อวัน หากใช้ไม่หมด จะยกยอดไปในวันถัดไป

คุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนชิมช้อปใช้เบื้องต้นคือ

  • จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา และต้องมีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน

จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่ได้ทำการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์โครงการชิมช้อปใช้คนละครึ่ง