5 ข้อเสีย….!! ที่มาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ

สภาวะร่างกายนอนหลับไม่เพียงพอ ส่งผลเสียอย่างไร…..?

เราเคยได้เล่าถึงการนอนไม่เพียงพอมาบ้างแล้ว วันนี้จะขอกล่าวเพิ่มเติมกับผลกระทบที่จะตามมา

นอนน้อย คือ ภาวะที่ร่างกายนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกาย สภาวะอารมณ์ และการดำเนินชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นประจำยังทำให้เมีปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมาอีกมากมาย เพราะฉะนั้นการที่เราพักผ่อนน้อยหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ อาจทำให้เรามีสุขภาพที่แย่ลงและเกิดโรคหลัก ๆ ได้ดั่งนี้

1.โรคหัวใจวาย โรคหัวใจและหลอดเลือด หัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นผิดจังหวะ

เนื่องจากสารโปรตีนในตัวเราจะสะสมมากขึ้นในหัวใจเวลาร่างกายตื่นโดยธรรมชาติ แต่ถ้าหากเราไม่นอน หรือนอนดึก สารโปรตีนเหล่านี้จะยิ่งเข้าไปเกาะที่หลอดเลือดหัวใจ ทำให้เกิดการอุดตันได้ โดยมีการวิจัยในกลุ่มคนที่ทดลองไม่ได้นอนเป็นเวลา 88 ชั่วโมง พบว่าจะมีความดันเลือดที่สูงมากผิดปกติ และในผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 60 ปี มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจถึง 2 เท่า

2.โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง

การที่นอนน้อย นอนดึกส่งผลทำให้เป็นโรคนอนไม่หลับเรื้อรังได้ ทำให้เวลานอนต้องใช้เวลาเกินกว่า 20 นาที ถึงจะสามารถหลับได้ อาจจะหลับๆ ตื่นๆ ทั้งคืน จนทำให้ตื่นกลางดึก แล้วก็ไม่สามารถหลับอีกได้เลย และจะต้องมีอาการแบบนี้เกิน 1 เดือน ถึงจะเรียกว่าการนอนไม่หลับแบบเรื้อรังนั่นเอง

3.โรคซึมเศร้า ก็ทำให้เรานอนไม่พอได้

ผู้ที่นอนน้อยหรือมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับนอนหลับ เกิดอาการซึมเศร้าได้ ทั้งนี้ ภาวะนอนไม่หลับซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการนอนที่พบได้มากที่สุด และเป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะซึมเศร้าอย่างเด่นชัด เนื่องจากภาวะนอนไม่หลับเป็นหนึ่งในอาการที่พบได้เป็นอันดับแรกของโรคซึมเศร้า

4.มีผลกระบวนการคิด ความจำ และการตัดสินใจ

เนื่องจากการพักผ่อนน้อยอาจส่งผลให้กระบวนการคิด ความจำ และการตัดสินใจมีปัญหาได้ เพราะการที่นอนไม่เพียงพอจะทำให้ความสามารถในการใช้เหตุผล ทักษะการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และสมาธิในการทำสิ่งต่างๆ ลดลง ส่งผลให้ไม่สามารถเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้

5.ระบบร่างกายผิดปกติ

การที่นอนน้อยทำให้ระบบในร่างกายรวนได้ เช่น ระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดอาการท้องอืด, ท้องเฟ้อ, อาหารย่อยไม่ดี, ขับถ่ายไม่เป็นปกติ

การนอนหลับให้เพียงพอเปรียบเสมือนการชาร์จแบตในทุกๆวัน เพราะหากเราพักผ่อนไม่เพียงพอแล้ว ก็จะมีผลกระทบมากมายที่ตามมา แต่อย่างไรแล้ว เราก็ควรเลือกสิ่งที่ให้กับการนอนของเรา เตียงที่ดี ที่นอนที่ได้มารตฐาน และหมอนที่มีคุณภาพ เพราะสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยหลักของการนอน

REF: