อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย มีสาเหตุมาจากอะไร??

อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิด มีสาเหตุมาจากอะไร??

อารมณ์เสียง่ายกว่าปกติ ส่งผลมาจากการที่นอนไม่เพียงพอ ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย ไม่กระปรี้กระเปร่า ทำให้รู้สึกหงุดหงิด, และอารมณ์เสียได้ตลอดเวลา ใน 1 วัน คนเรามีช่วงเวลาที่ควรพักผ่อนตามอายุที่แตกต่างกันไป เพราะแต่ล่ะช่วงอายุต้องการเวลาในการชาร์จพลังงานไม่เท่ากัน หากนอนไม่พอหรือพักผ่อนไม่เพียงพอก็อาจทำให้เกิดอารการแบบนี้ได้

คนเรามีชั่วโมงการนอนที่แตกต่างกันตามช่วงอายุ ดังนี้

 

เด็กแรกเกิด 14-17 ชั่วโมงต่อวัน

อายุ 1 ปี 14 ชั่วโมงตอวัน

อายุ 2 ปี 12-14 ชั่วโมงต่อวัน

อายุ 3-5 ปี 10-13 ชั่วโมงต่อวัน

อายุ 6-13 ปี 9-11 ชั่วโมงต่อวัน

อายุ 14-17 ปี 8-10 ชั่วโมงต่อวัน

ผู้ใหญ่ 7-9 ชั่วโมงต่อวัน

แก้ปัญหาการนอนอย่างไรดี?

-ควรเข้านอนให้ตรงเวลาเป็นประจำทุกวัน และควรนอนหลับให้ได้ประมาณ 6-9 ชั่วโมง

-ควรหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกาเฟอีนและแอลกอฮอล์ต่างๆ

-ควรทำร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลาย เช่น อาบน้ำอุ่นเพื่อปรับอุณหภูมิร่างกายให้เหมาะสม อ่านหนังสือ ฟังเพลง

นั่งสมาธิ ฯลฯ

-ไม่ควรออกกำลังกายหนักก่อนเข้านอน

-ไม่ควรนำสิ่งของที่รบกวนการพักผ่อน เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดแสง สี เสียง มาไว้บริเวณที่นอน

-หลีกเลี่ยงการดทีวี หรือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนเข้านอน

-ไม่ควรเข้านอนทั้งที่ยังรู้สึกกังวลหรือเครียดเกี่ยวกับเรื่องบางอย่าง

อย่างไรก็ตาม การพักผ่อนไม่เพียงพออาจไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทำให้เกิดอารมณ์หงุดหงิด อาจมีหลายๆปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้เกิดอาการ ฉะนั้นหากมีอาการที่มากเกินไปทางเราขอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะคะ