วิธีการดูแลรักษาที่นอนให้มีอายุการใช้งานนาน

คนส่วนใหญ่มักจะให้ความสนใจและลงทุนกับเตียงและเครื่องนอน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญที่สุดของห้องนอน จึงเลือกที่จะซื้อของแพงๆ ดังนั้นเราจึงควรที่จะมีวิธีการรักษาให้มันมีสภาพคงทนคุ้มค่ากับราคาที่เราเสียไป

วิธีการดูแลรักษาที่นอนให้มีอายุยืนนาน

  1. ควรพลิกหรือกลับด้านและสลับด้านที่นอนหัว-ท้าย อย่างน้อย 1 ครั้งทุก ๆ 3 เดือน เพื่อรักษาความคงตัวและไม่ให้ด้านใดด้านหนึ่งยุบตัวถาวร
  2. การถ่ายเทอากาศภายใน ควรดึงผ้าปูออกจากที่นอนทุกๆสัปดาห์
  3. เปิดหน้าต่างให้แสงแดดส่องถึงเตียงนอน เพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรค
  4. ควรใช้ผ้ารองกันเปื้อน เพื่อให้สะอาดและดูใหม่อยู่เสมอ
  5. หากต้องการทำความสะอาด ควรใช้น้ำสบู่ขัดตรงรอยเปื้อนเบาๆด้วยผ้าสะอาดหลังจากนั้นควรปล่อยให้แห้งสนิทก่อนการใช้งาน
  6. ควรหมั่นตรวจสอบฐานรองและขาตั้งให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัย

เราควรที่จะดูแลรักษาที่นอนให้มีสภาพเหมือนใหม่มากกว่าอายุในการประกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนเตียงนอนใหม่ เพราะหลังจาก 8-10 ปีแล้ว การเปลี่ยนเตียงนอนใหม่เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกัน เพราะแม้จะเป็นเตียงนอนที่ดีที่สุดเพียงไร ก็ไม่สามารถให้ความสบายและการรับรองที่ดีตลอดไปได้