โรคนอนไม่หลับ หรือนอนไม่เพียงพอกันแน่……..?

การนอนไม่หลับไม่ใช่โรค แต่เป็นปัญหาการนอนไม่เพียงพอทำให้ตื่นขึ้นมาแล้วไม่สดชื่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อหน้าที่การทำงานและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ แต่ละคนอาจมีความรู้สึกต่อการนอนไม่หลับได้หลายแบบ เช่น นอนหลับยากใช้เวลานานจึงจะหลับ นอนหลับไม่สนิท นอนหลับๆ ตื่นๆ นอนเร็วกว่าปกติ ตื่นนอนแล้วไม่สดชื่นเหมือนไม่ได้หลับ บางคนอาจคิดหมกมุ่นอยู่กับอาการของตน

 

ปัญหานอนไม่หลับมีหลายแบบตามระยะเวลา ได้แก่ แบบชั่วคราว แบบเป็น ๆ หาย ๆ และแบบเรื้อรัง

การนอนไม่พอส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง

ผลกระทบขึ้นอยู่กับปริมาณและจำนวนการนอนที่ไม่หลับ โดยพบว่า

– คุณภาพชีวิตลดลง

– อัตราของการขาดงานเพิ่มขึ้น

– ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

– มีการใช้บริการทางการแพทย์สูงขึ้น เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ เช่น ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เฉื่อยชา รู้สึกไม่สดชื่นร่าเริง หงุดหงิด ขาดสมาธิ

– ความสามารถในการดำเนินชีวิตลดลง

– ประสบอุบัติเหตุได้ง่าย มีรายงานว่าถ้าขับรถยนต์ โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจะเพิ่มสูงขึ้น 2.5 เท่า

– การนอนไม่หลับ ในคนที่เคยป่วยเป็นโรคทางจิตเวช พบว่าโอกาสเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคซ้ำอีก รวมทั้งเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงขึ้นในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย

 

การนอนไม่หลับมันอาจมีหลายสาเหตุ และสาเหตุหนึ่งในนั้น คือ การที่เรานอน บนที่นอนที่ไม่มีคุณภาพ การเลือกที่นอน หมอน หรือ เครื่องนอน ก็เป็นสิ่งสำคัญ ควรเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเรา เช่น บางคนอาจชอบที่นอนแบบนิ่มมากๆ , บางคนชอบที่นอนแข็งมากๆ ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ถ้าหากให้คนที่ชอบที่นอนแบบนิ่มไปนอนแบบแข็ง เขาก็จะนอนไม่หลับ หรือ หลับไม่สนิท นอนแล้วรู้สึกว่าไม่สบายตัว เพราะฉะนั้นควรเลือกให้เหมาะกับเรามากที่สุดนะคะ