ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ยาดีที่ใช้ต้านโรค

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ยาดีที่ใช้ต้านโรค

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ยาดีที่ใช้ต้านโรค : หลายต่อหลายคนอ้างเหตุผลของการที่จะไม่ออกกำลังกายว่า ไม่มีเวลา ไม่มีสถานที่ ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ปัญหาเกี่ยวกับอากาศ ทั้งหมดนี้เป็นข้ออ้างที่จะไม่ออกกำลังกาย จนทำให้หลายๆคนไม่ได้คิดถึงผลดีของการออกกำลังกาย ว่าดีอย่างไรบ้าง เป็นที่น่าดีใจว่าการออกกำลังกายให้สุขภาพดีไม่ต้องใช้เวลามากมาย เพียงแค่วันละ 30 นาที และไม่ไปฟิตเนส มีเพียงพื้นที่ในการเดินก็พอแล้ว

หลักการออกกำลังกายที่ดี

การออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกาย มีสมรรถภาพที่ดีขึ้น มีความแข็งแกร่ง กระตุ้นภูมิคุ้มกัน การออกกำลังจะทำให้หุ่นดูดี กล้ามเนื้อแข็งแรง ป้องกันโรคหัวใจ ป้องกันโรคกระดูกพรุน ป้องกันโรคอ้วน การออกกำลังกายทำให้รู้สึกสด

นอกจากนั้น ยังสามารถลดความเครียดได้ ทั้งนี้ ในการออกกำลังกาย จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม เพื่อออกกำลังกาย และเพื่อสร้างประสิทธิภาพการออกกำลังกาย ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ได้ผลลัพธ์ชัดเจน และช่วยลด

อัตรการบาดเจ็บในช่วงเวลาออกกำลังกาย หรือ หลังออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี หลักการออกกำลังกาย มีดังนี้

1. ความถี่ของการออกกำลัง : ควรออกกำลังให้ครบทุกส่วนของร่างกาย ปฏิบัติ 10 – 15 ครั้ง ต่อรอบ และ 3 – 5 รอบ ต่อการออก 1 ชุด

2. ระดับ : ควรเริ่มต้นที่ 50% – 60% ของอัตรการเต้นของหัวใจสูงสุด จากจำนวนที่น้อย เพิ่มขึ้นไปสู่จำนวนที่มาก เรียงจาก เบา ไปสู่กลาง และ ไปสู่ระดับสูงสุด

3. เวลา : ควรออกกำลังกาย อย่างน้อย 20 – 60 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง แต่ในสำหรับ ผู้เริ่มต้นใหม่ ไม่ควรเป็นอย่างยิ่ง ในการออกกำลังกาย อย่างหักโหม ค่อย ๆ เพิ่มระดับความเข้มข้น ขึ้นอย่างช้า ๆ แต่มีความต่อเนื่อง มีระบบการหายใจที่แรงขึ้น กว่าปกติ

แต่ไม่หอบจนเหนื่อย โดยยังพูดจากับคนอื่นได้อยู่ ไม่ลำบากในการพูดมากเกินไป

การออกกำลังกาย หลังรับประทานอาหาร ควรรอประมาณ 1 ชั่วโมง ในอาหาร ประเภทคาร์โบรไฮเดรต แต่สำหรับอาหาร ประเภท เนื้อ โปรตีน หรือ ไขมัน ควรรอประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง ดังนั้น ถ้าหากทานอาหารในมื้อหนัก ๆ ควรรอเวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง จึงค่อยออกกำลังกาย

วิธีการออกกำลังกายทำได้หลากหลายวิธี ความหนักของการออกกำลังขึ้นกับสุขภาพของแต่ละคน แต่ควรจะออกกำลังวันละครึ่งชั่วโมง หาพื้นที่ส่วนตัวสักนิดแล้วทำให้มันเป็นสถานที่ออกกำลังกายของเรา

 


ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

1. เพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อร่างกายถึงจะไม่แน่ชัดว่าการออกกำลังกายสามารถเพิ่มภูมิต้านทานโรคที่เกิดจากการติดเชื้อได้ ข้อที่ทำให้เชื่อได้แน่ว่าผู้ที่ออกกำลังกายย่อมมีร่างกายแข็งแรงกว่าผู้ที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย คือ การที่อวัยวะต่าง ๆ มีการพัฒนาทั้งขนาด รูปร่าง และหน้าที่การทำงาน โอกาสของการเกิดโรคที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อ เช่น โรคเสื่อมสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะจึงมีน้อยกว่า

2. เพื่อสมรรถภาพทางกาย การออกกำลังกายถือเป็นที่ช่วยยาบำรุงเพียงอย่างเดียวที่สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกายได้ เพราะไม่มียาตัวไหน ที่สามารถทำให้ร่างกายมีสมรรถภาพดีขึ้นได้อย่างแท้จริงและถาวร ยาบางชนิดอาจทำให้ผู้ใช้ทนทำงานได้นานกว่าปกติ แต่เมื่อทำไปแล้วร่างกายก็จะอ่อนเพลียกว่าปกติจนต้องพักผ่อนนานกว่าปกติ หรือไม่ดีร่างกายอาจทรุดโทรมลงไป ในทางปฏิบัติเราสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้ทุก ๆ ด้าน เช่น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว ความอดทนของกล้ามเนื้อ ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด ความคล่องตัว ฯลฯ

3. เพื่อการป้องกันโรค การออกกำลังกายสามารถป้องกันโรคได้หลายชนิด โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของอวัยวะอันเนื่องจากการมีอายุมากขึ้น ซึ่งประกอบกับปัจจัยอื่น ๆ ในชีวิตประจำวันเช่น การกินอาหารมากเกินความจำเป็น ความเคร่งเครียด การสูบบุหรี่มาก ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำมีโอกาสเกิดโรคได้ช้ากว่าผู้ที่ขาดการออกกำลังกาย หรืออาจไม่เกิดขึ้นเลยจนชั่วชีวิต การออกกำลังกายจึงช่วยลดความชรา และทำให้ดูอ่อนเยาว์

4. เพื่อการรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพ การเลือกวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมจัดเป็นวิธีรักษาและฟื้นฟูสภาพที่สำคัญในปัจจุบัน แต่ในการออกกำลังกายที่เหมาะสมมีปัญหามาก เพราะบางครั้งถ้าหากออกกำลังกายมากไปโรคที่เป็นอยู่อาจกำเริบรุนแรงได้ แม้เป็นการออกกำลังกายแบบเบา ๆ

Souce : REF