สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 50000 บาทออมสิน
เงินเดือน: ไม่กำหนดแต่ต้องมีรายได้ประจำ
จำนวนเงินกู้: สูงสุด 50,000 บาท
ร้อยละ: 4.2% ต่อปี
อายุผู้กู้: 20-65 ปี
สมัครเลย

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จากธนาคารออมสิน 2564

 

ทำความรู้จักกับสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จากธนาคารออมสิน 2564 

ในปี 2021 ธนาคารออมสินได้ออกรูปแบบสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายออมสิน เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่ได้ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเป็นสินเชื่อดำรงชีพสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จากธนาคารออมสิน มีไว้สำหรับลูกค้า 2 รูปแบบด้วยกันได้แก่

 1. ท่านที่เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ทางสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย มีการอนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 10,000 บาท และมีอัตราดอกเบี้ย ซึ่งคิดเป็นรายเดือน 0.10 % ท่านสามาถเลือกการผ่อนชำระเงินคืนได้นานสูงสุดถึง 2 ปี หรือคิดเป็นรายเดือนได้ถึง 24 เดือน และการกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ ท่านไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักฐานในการค้ำประกัน
 2. ท่านที่เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ ทางสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย มีการอนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท และมีอัตราดอกเบี้ย ซึ่งคิดเป็นรายเดือน 0.35 % ท่านสามาถเลือกการผ่อนชำระเงินได้นานสูงสุดถึง 3 ปี หรือคิดเป็นรายเดือนได้ถึง 36 เดือน และการกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ ท่านจะต้องเตรียมบุคคล หรือหลักฐานในการค้ำประกัน

หากท่านต้องการลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงิน 10000 และ 50000 บาท ท่านตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานทั้งหมด ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติและเอกสารหลักฐานในการกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จากธนาคารออมสิน 

สำหรับคุณสมบัติในการกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  ต่อผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีดังนี้

 1. ท่านต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท
 2. ท่านต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ต้องไม่เกินอายุ 70 ปี
 3. ท่านต้องเป็นผู้ที่เป็นสัญชาติไทย
 4. ท่านต้องมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

และเอกสารหลักฐานในการกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีดังนี้

 1. ท่านต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. ท่านต้องเตรียมสำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ท่านต้องเตรียมสมุดบัญชีเงินฝาก และต้องเป็นของธนาคารออมสิน

สำหรับคุณสมบัติในการกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ต่อผู้ที่มีรายได้ประจำ มีดังนี้

 1. ท่านต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ
 2. ท่านต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ต้องไม่เกินอายุ 65 ปี
 3. ท่านต้องมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

และเอกสารหลักฐานในการกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ มีดังนี้

 1. ท่านต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. ท่านต้องเตรียมสมุดบัญชีเงินฝาก และต้องเป็นของธนาคารออมสิน
 3. ท่านต้องเตรียมใบ Statement ของท่านซึ่งเป็นผู้กู้สินเชื่อ และของผู้ค้ำประกัน

หากท่านตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารในการลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ท่านสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ทาง www.gsb.or.th ได้เลย

ข้อดีของสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จากธนาคารออมสิน

ในปี 2564 ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 และออมสินปล่อนสินเชื่อ 10000 ปี 64 สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย เพื่อลดค่าใช้จ่ายรายเดือนภายในครอบครัว สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ให้ท่านสามารถเริ่มการชำระเงินคืนได้เดือนที่ 7 เป็นต้นไป หากท่านไม่ได้ทำการลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในรอบแรก ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ออนไลน์ www.gsb.or.th หรือทาง Call Center 1115 เพื่อลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรอบใหม่ หรือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรอบ 2 ท่านสามารถลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ตอนนี้ได้เลย!

สมัครผ่านแหล่งบริการเงินด่วนอื่นๆ

สินเชื่อออนไลน์อนุมัติทันที,
หาสินเชื่อออนไลน์อนุมัติทันทีที่อนุมัติด่วน
เงินเดือน: 15,000 บาทขึ้นไป
จำนวนเงินกู้: สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ร้อยละ: 9.99-25% ต่อปี
อายุผู้กู้: 20 -60 ปี
รายละเอียดและบริการเพิ่มเติม
ช้างไทยสินเชื่อ
ช้างไทยสินเชื่อที่ได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์
เงินเดือน: 8,000 บาทขึ้นไป
จำนวนเงินกู้: สูงสุด 50,000 บาท
ร้อยละ: ไม่เกิน 36% ต่อปี
อายุผู้กู้: 20-50 ปี
รายละเอียดและบริการเพิ่มเติม