พักผ่อนไม่เพียงพอ หลับไม่สนิท ส่งผลเสียอย่างไร

ง่วงตลอดเวลา

พักผ่อนไม่เพียงพอ หลับไม่สนิท ส่งผลเสียอย่างไร

นอนน้อย พักผ่อนไม่เพียงพอ คือ ภาวะที่ร่างกายนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกาย สภาวะอารมณ์ และการดำเนินชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นประจำยังทำให้เมีปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมาอีกมากมาย

การอดนอนติดต่อกันหลาย ๆ คืนอาจส่งผลให้มีปัญหาทางจิตได้ เช่น อาการหูแว่ว ประสาทหลอน เห็นภาพหลอน ระแวงว่าคนจะมาทำร้าย หรือมีอาการคล้ายโรคไบโพลาร์ มีอารมณ์แปรปรวน หรืออาจเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้ามากขึ้น เนื่องจากการอดนอนส่งผลต่อระบบฮอร์โมนโดยตรง ก่อให้เกิดความแปรปรวนทางอารมณ์ได้ง่ายขึ้น

เพราะฉะนั้นการที่เราพักผ่อนน้อยหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ อาจทำให้เรามีสุขภาพที่แย่ลงและเกิดโรคหลักๆได้ดั่งนี้

1.โรคหัวใจวาย โรคหัวใจและหลอดเลือด หัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นผิดจังหวะ

เนื่องจากสารโปรตีนในตัวเราจะสะสมมากขึ้นในหัวใจเวลาร่างกายตื่นโดยธรรมชาติ แต่ถ้าหากเราไม่นอน หรือนอนดึก สารโปรตีนเหล่านี้จะยิ่งเข้าไปเกาะที่หลอดเลือดหัวใจ ทำให้เกิดการอุดตันได้ โดยมีการวิจัยในกลุ่มคนที่ทดลองไม่ได้นอนเป็นเวลา 88 ชั่วโมง พบว่าจะมีความดันเลือดที่สูงมากผิดปกติ และในผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 60 ปี มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจถึง 2 เท่า

2.โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง

การที่นอนน้อย นอนดึกส่งผลทำให้เป็นโรคนอนไม่หลับเรื้อรังได้ ทำให้เวลานอนต้องใช้เวลาเกินกว่า 20 นาที ถึงจะสามารถหลับได้ อาจจะหลับๆ ตื่นๆ ทั้งคืน จนทำให้ตื่นกลางดึก แล้วก็ไม่สามารถหลับอีกได้เลย และจะต้องมีอาการแบบนี้เกิน 1 เดือน ถึงจะเรียกว่าการนอนไม่หลับแบบเรื้อรังนั่นเอง

3.โรคซึมเศร้า ก็ทำให้เรานอนไม่พอได้

ผู้ที่นอนน้อยหรือมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับนอนหลับ เกิดอาการซึมเศร้าได้ ทั้งนี้ ภาวะนอนไม่หลับซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการนอนที่พบได้มากที่สุด และเป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะซึมเศร้าอย่างเด่นชัด เนื่องจากภาวะนอนไม่หลับเป็นหนึ่งในอาการที่พบได้เป็นอันดับแรกของโรคซึมเศร้า

4.มีผลกระบวนการคิด ความจำ และการตัดสินใจ

เนื่องจากการพักผ่อนน้อยอาจส่งผลให้กระบวนการคิด ความจำ และการตัดสินใจมีปัญหาได้ เพราะการที่นอนไม่เพียงพอจะทำให้ความสามารถในการใช้เหตุผล ทักษะการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และสมาธิในการทำสิ่งต่างๆ ลดลง ส่งผลให้ไม่สามารถเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้

5.ระบบร่างกายผิดปกติ

การที่นอนน้อยทำให้ระบบในร่างกายรวนได้ เช่น ระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดอาการท้องอืด, ท้องเฟ้อ, อาหารย่อยไม่ดี, ขับถ่ายไม่เป็นปกติ

6.มีผลกระทบทางสายตา

การที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นเวลานาน ก็อาจทำให้สายตาของเราพล่ามัวได้ สายตาเบลอ มองไม่ชัด และถ้านอนไม่พอต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดกรเห็นภาพหลอนได้ โดยปกติคนเราควรนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 5 ชั่วโมงเพราะสายตาของเราก็ต้องการการพักผ่อน

7.โรคหลอดเลือดสมองตีบ

จากสถิติทางการแพทย์พบว่า ผู้ที่นอนไม่พอ อดนอนบ่อย ๆ มักจะมีอาการปวดศีรษะ ความจำไม่ดี และเมื่อเอกซเรย์สมองจะพบว่ามีภาวะหลอดเลือดสมองตีบ ซึ่งหากผู้ป่วยได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ เส้นสมองที่ตีบก็จะมีอาการดีขึ้นได้ ส่วนสาเหตุที่การอดนอนทำให้เส้นเลือดตีบนั้น ควรต้องมีการศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นในอนาคต

อ้างอิง