บริษัท อุ่นใจ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ 32/14 หมู่ 11 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม. 10530

โทร.025482057 ต่อ 12

แฟลกซ์: 025482098

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105554077195

สาขาแจ้งวัฒนะ

ที่อยู่ 99/350 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพ 10210

โทร.088-505-0448, 081-814-6569